Paliva a aditiva

Na všech čerpacích stanicích se můžete setkat s nabídkou kvalitních paliv Diesel Premium, Natural 95 Premium.

U nás natankujete: 

         

 

Do prémiových paliv používáme výhradně aditiva VIF

SUPER DIESEL ADITIV

Vlastnosti:

 • Multifunkční přísada do motorové nafty s protikorozními účinky, která udržuje čistotu vstřikovacích trysek, včetně otvorů.
 • Dokonale chrání palivové čerpadlo před opotřebením.
 • Prodlužuje životnost palivového systému a udržuje nízkou spotřebu paliva.
 • Zvyšuje cetanové číslo, které zlepšuje spalování, snižuje hlučnost motoru, usnadňuje a zkracuje studený start.
 • Zajišťuje dokonalou péči o čistotu trysek a zabraňuje zanášení citlivých součástí motoru karbonovými nečistotami.
 • Protipěnivostní funkce přísady potlačuje pěnění paliva v celém palivovém systému.

První pomoc:

 • Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze.
 • Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, tělesný klid.
 • Při styku s kůži dobře umýt teplou vodou a mýdlem, opláchnout a převléknout.
 • Při zasažení očí vypláchnout vodou.
 • Při požití vypláchnout ústa vodou, pokud postižený nedýchá zavést umělé dýchání, nevyvolávat zvracení a přivolat lékaře.

SUPER BENZIN ADITIV

Vlastnosti:

 • Účinná multifunkční přísada do všech druhů benzinu, která obsahuje mazivostní přísadu snižující spotřebu paliva v průměru o 4 %.
 • Přípravek je určený pro moderní motory s přímým vstřikováním paliva, ale i pro starší karburátorové motory.
 • Obsahuje složky zesilující rozpouštění úsad zajišťující postupné vyčištění karburátoru a sacích ventilů u starších motorových vozidel.
 • Přípravek poskytuje dokonalou ochranu celého systému proti korozi, udržuje maximální výkon motoru a  neškodí  katalyzátoru ani l sondě.
 • Je kompatibilní s běžnými motorovými oleji, různými druhy benzinu a jinými obvyklými aditivy.
 • Nemá negativní vliv na míru opotřebení žádného dílu benzinového motoru, ani negativně neovlivňuje žádné parametry v průběhu jeho provozu.

První pomoc:

 • Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze.
 • V případě nadýchání přenést na čerstvý vzduch, tělesný klid.
 • Při styku s kůží dobře umýt teplou vodou a mýdlem, opláchnout a převléknout.
 • Při zasažení očí vyplachovat vodou a vyhledat lékařské ošetření.
 • Při požití vypláchnout ústa vodou, pokud postižený nedýchá zavést umělé dýchání, je-li při vědomí dát pít vodu, nevyvolávat zvracení a přivolat lékaře.

Automobilový benzín BA95

Parametr BA 95
Oktanové číslo VM, min. 95
Oktanové číslo MM, min. 85
Vzhled čirý a jasný
Hustota při 15°C - kg.m-3 720 - 775
Obsah olova - mg/l, max. 5
Destilační zkouška  
- odpař. množství při 70°C - % (V/V), léto 20 - 48
- odpař. množství při 70 °C - % (V/V), zima 22 - 50
- odpař. množství při 100 °C - % (V/V) 46 - 71
- odpař. množství při 150°C - % (V/V), min. 75
- konec destilace - °C, max. 210
Tlak nasycených par - kPa, léto 45 - 60
Tlak nasycených par - kPa, zima 60 - 90
Index těkavosti (duben a říjen), max. 1150
Oxidační stabilita - minuty, min. 360
Mechanické nečistoty a voda nepřítomné
Obsah síry - mg.kg-1 10
Obsah pryskyřic - mg.10​0cm-3, max. 5
Obsah benzenu - % (V/V), max. 1
Obsah aromátů - % (V/V), max. 35
Obsah olefinů - % (V/V), max. 18
Obsah kyslíku - % (M/M), min. 2,7
​Obsah etanolu, max. ​5

Motorová nafta

Parametr Třída B
Třída D Třída F
Třída 2
Časové rozmezí pro expedici 15.4. - 30.9. 1.10. - 15.11. 16.11. - 28.02.  
    1.3. - 14.4.    
Filtrovatelnost (CFPP) - °C, max. 0 -10 -20  
Cloud Point (CP) - °C, max. - - -  
Hustota při 15°C - kg.m-3 820 - 845 820 - 845 820 - 845  
Cetanové číslo, min. 51 51 51  
Cetanový index, min. 46 46 46  
Destilační zkouška        
- do 250°C předestiluje - % obj., max. <65 <65 <65  
- do 350°C předestiluje - % obj., min. 85 85 85  
- 95% (V/V) předestiluje při °C, min. 360 360 360  
Kin. viskozita při 40°C - mm2.s-1, min. 2 - 4,5 2 - 4,5 2 - 4,5  
Bod vzplanutí PM - °C, min. nad 55 nad 55 nad 55  
Obsah síry - mg.kg-1, max. 10 10 10  
Obsah vody - mg.kg-1, max. 200 200 200  
Celkový obsah nečistot - mg.kg-1, max. 24 24 24  
Obsah popela - % hm., max. 0,01 0,01 0,01  
Oxidační stabilita - g.cm-3, max. 25 25 25  
Mazivost HFRR (wsd) 1,4/60°C) - µm 460 460 460  
​Obsah FAME, max. 7​ ​7 ​7
Hustota při 15°C - kg.m-3       800 - 840
Cetanové číslo, min.       51
Cetanový index, min.       46
Filtrovatelnost - °C, max.       -32
TVP - °C, max.​​​​       -22
Destilační zkouška        
- do 180°C předestiluje - % obj., max.       10
- do 340°C předestiluje - % obj., min.       95
Kin. viskozita při 40°C - mm2.s-1, min.       1,5 - 4

LPG

Parametr Rozmezí
Oktanové číslo MM, min.​ 89
Obsah dienů - % mol., max. 0,5
Sirovodík vyhovuje
Obsah síry - mg.kg-1, max. 200
Korozivní působe​ní na mědi 1
Odparek - mg.kg-1, max. 100
Absolutní tlak par při 40°C - kPa, max. 1550
Absolutní tlak par min. 250 kPa při teplotě - °C, min. -5*

Novinky

13. 8. 2018

Nové bezkontaktní mycí boxy - Davle

Právě jsme pro Vás spustili provoz nové samooblužné mycí boxy na ČS Davle. Přijeďtě vyzkoušet německou kvalitu bezkontaktní myčky Ehrle.
30. 7. 2018

Otevření čerpací stanice Neveklov

Dnes je pro Vás otevřeli novou čerpací stanici ve městě Neveklov, okr. Benešov. Budeme se tešit na Vaši návštěvu.
made by webdesign studio EpaX