Paliva a aditiva

Na všech čerpacích stanicích se můžete setkat s nabídkou kvalitních paliv Diesel Premium, Natural 95 Premium.

U nás natankujete: 

         

 

Do prémiových paliv používáme výhradně aditiva VIF

SUPER DIESEL ADITIV

Vlastnosti:

 • Multifunkční přísada do motorové nafty s protikorozními účinky, která udržuje čistotu vstřikovacích trysek, včetně otvorů.
 • Dokonale chrání palivové čerpadlo před opotřebením.
 • Prodlužuje životnost palivového systému a udržuje nízkou spotřebu paliva.
 • Zvyšuje cetanové číslo, které zlepšuje spalování, snižuje hlučnost motoru, usnadňuje a zkracuje studený start.
 • Zajišťuje dokonalou péči o čistotu trysek a zabraňuje zanášení citlivých součástí motoru karbonovými nečistotami.
 • Protipěnivostní funkce přísady potlačuje pěnění paliva v celém palivovém systému.

První pomoc:

 • Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze.
 • Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, tělesný klid.
 • Při styku s kůži dobře umýt teplou vodou a mýdlem, opláchnout a převléknout.
 • Při zasažení očí vypláchnout vodou.
 • Při požití vypláchnout ústa vodou, pokud postižený nedýchá zavést umělé dýchání, nevyvolávat zvracení a přivolat lékaře.

SUPER BENZIN ADITIV

Vlastnosti:

 • Účinná multifunkční přísada do všech druhů benzinu, která obsahuje mazivostní přísadu snižující spotřebu paliva v průměru o 4 %.
 • Přípravek je určený pro moderní motory s přímým vstřikováním paliva, ale i pro starší karburátorové motory.
 • Obsahuje složky zesilující rozpouštění úsad zajišťující postupné vyčištění karburátoru a sacích ventilů u starších motorových vozidel.
 • Přípravek poskytuje dokonalou ochranu celého systému proti korozi, udržuje maximální výkon motoru a  neškodí  katalyzátoru ani l sondě.
 • Je kompatibilní s běžnými motorovými oleji, různými druhy benzinu a jinými obvyklými aditivy.
 • Nemá negativní vliv na míru opotřebení žádného dílu benzinového motoru, ani negativně neovlivňuje žádné parametry v průběhu jeho provozu.

První pomoc:

 • Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze.
 • V případě nadýchání přenést na čerstvý vzduch, tělesný klid.
 • Při styku s kůží dobře umýt teplou vodou a mýdlem, opláchnout a převléknout.
 • Při zasažení očí vyplachovat vodou a vyhledat lékařské ošetření.
 • Při požití vypláchnout ústa vodou, pokud postižený nedýchá zavést umělé dýchání, je-li při vědomí dát pít vodu, nevyvolávat zvracení a přivolat lékaře.

Automobilový benzín BA95

Parametr BA 95
Oktanové číslo VM, min. 95
Oktanové číslo MM, min. 85
Vzhled čirý a jasný
Hustota při 15°C - kg.m-3 720 - 775
Obsah olova - mg/l, max. 5
Destilační zkouška  
- odpař. množství při 70°C - % (V/V), léto 20 - 48
- odpař. množství při 70 °C - % (V/V), zima 22 - 50
- odpař. množství při 100 °C - % (V/V) 46 - 71
- odpař. množství při 150°C - % (V/V), min. 75
- konec destilace - °C, max. 210
Tlak nasycených par - kPa, léto 45 - 60
Tlak nasycených par - kPa, zima 60 - 90
Index těkavosti (duben a říjen), max. 1150
Oxidační stabilita - minuty, min. 360
Mechanické nečistoty a voda nepřítomné
Obsah síry - mg.kg-1 10
Obsah pryskyřic - mg.10​0cm-3, max. 5
Obsah benzenu - % (V/V), max. 1
Obsah aromátů - % (V/V), max. 35
Obsah olefinů - % (V/V), max. 18
Obsah kyslíku - % (M/M), min. 2,7
​Obsah etanolu, max. ​5

Motorová nafta

Parametr Třída B
Třída D Třída F
Třída 2
Časové rozmezí pro expedici 15.4. - 30.9. 1.10. - 15.11. 16.11. - 28.02.  
    1.3. - 14.4.    
Filtrovatelnost (CFPP) - °C, max. 0 -10 -20  
Cloud Point (CP) - °C, max. - - -  
Hustota při 15°C - kg.m-3 820 - 845 820 - 845 820 - 845  
Cetanové číslo, min. 51 51 51  
Cetanový index, min. 46 46 46  
Destilační zkouška        
- do 250°C předestiluje - % obj., max. <65 <65 <65  
- do 350°C předestiluje - % obj., min. 85 85 85  
- 95% (V/V) předestiluje při °C, min. 360 360 360  
Kin. viskozita při 40°C - mm2.s-1, min. 2 - 4,5 2 - 4,5 2 - 4,5  
Bod vzplanutí PM - °C, min. nad 55 nad 55 nad 55  
Obsah síry - mg.kg-1, max. 10 10 10  
Obsah vody - mg.kg-1, max. 200 200 200  
Celkový obsah nečistot - mg.kg-1, max. 24 24 24  
Obsah popela - % hm., max. 0,01 0,01 0,01  
Oxidační stabilita - g.cm-3, max. 25 25 25  
Mazivost HFRR (wsd) 1,4/60°C) - µm 460 460 460  
​Obsah FAME, max. 7​ ​7 ​7
Hustota při 15°C - kg.m-3       800 - 840
Cetanové číslo, min.       51
Cetanový index, min.       46
Filtrovatelnost - °C, max.       -32
TVP - °C, max.​​​​       -22
Destilační zkouška        
- do 180°C předestiluje - % obj., max.       10
- do 340°C předestiluje - % obj., min.       95
Kin. viskozita při 40°C - mm2.s-1, min.       1,5 - 4

LPG

Parametr Rozmezí
Oktanové číslo MM, min.​ 89
Obsah dienů - % mol., max. 0,5
Sirovodík vyhovuje
Obsah síry - mg.kg-1, max. 200
Korozivní působe​ní na mědi 1
Odparek - mg.kg-1, max. 100
Absolutní tlak par při 40°C - kPa, max. 1550
Absolutní tlak par min. 250 kPa při teplotě - °C, min. -5*

Novinky

18. 7. 2019

TOČENÁ ZMRZLINA DREVNÍKY, NETVOŘICE, ČERNOŠICE, DAVLE

Pravá italská točená zmrzlina MEC3 na čerpacích stanicích v Drevníkách, Netvořicích, Černošicích a v Davli. Čeká na Vás mnoho příchutí od smetanovích po ovocné, přijeďte ochutnat!

made by webdesign studio EpaX